Ciclesonid v preventivní farmakoterapii průduškového astmatu: ovlivnění zánětu v periferních dýchacích cestách

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Pneumologie
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D. 1
doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Ústav farmakologie LF UK, Hradec Králové
Klíčová slova: ciclesonid, desizobutyrylciclesonid, průduškové astma, periferní dýchací cesty

Souhrn

Zánět, přestavba a dysfunkce periferních dýchacích cest zhoršují klinický stav astmatiků a snižují účinek dlouhodobé preventivní farmakoterapie. Inhalační kortikosteroid ciclesonid se uvolňuje z tlakového inhalátoru ve formě velmi jemného aerosolu, který zaručuje vysokou plicní dávku a rovnoměrnou distribuci v centrálních i periferních dýchacích cestách. Klinické studie a metaanalýzy srovnávající ciclesonid s placebem a terapeuticky ekvivalentními dávkami jiných inhalačních kortikosteroidů prokázaly mimořádně nízkou incidenci lokálních i systémových nežádoucích účinků a spolehlivý účinek u nemocných s perzistujícím průduškovým astmatem bez ohledu na jeho tíži. Nové funkční, zobrazovací a biochemické vyšetřovací metody zaměřené na periferní dýchací cesty potvrdily, že ciclesonid ve formě velmi jemného aerosolu působí i na zánět v této oblasti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky