Nové možnosti podání vildagliptinu v trojkombinaci

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Autoři - působiště: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inhibitory DPP-4, vildagliptin, metformin, deriváty sulfonylurey, inzulin, hypoglykemie

Souhrn

Vildagliptin je vysoce selektivní reverzibilní inhibitor dipeptidylpeptidázy- 4, který zvyšuje koncentrace endogenních inkretinů GLP-1 a GIP. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu byl dosud indikován pro použití ve dvojkombinaci s metforminem, derivátem sulfonylurey či thiazolidindionem, v současné době byl navíc schválen i pro použití v trojkombinaci s metforminem a derivátem sulfonylurey, resp. v kombinaci s inzulinem a metforminem nebo bez metforminu. Účinnost uvedených kombinací byla demonstrována ve dvou 24týdenních randomizovaných placebem kontrolovaných studiích, v nichž bylo prokázáno signifikantní snížení glykovaného hemoglobinu. Nové trojkombinace významně rozšiřují léčebné možnosti využití vildagliptinu; výhodné jsou zejména vzhledem k nízkému riziku hypoglykemie a absenci nutnosti zvyšovat dávky těch léků, které hypoglykemie vyvolávají.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky