lixisenatid

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Marek Honka
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: lixisenatid, agonisté receptoru pro GLP-1, diabetes mellitus 2. typu, program GetGoal

Souhrn

Lixisenatid je nový prandiální agonista receptoru pro GLP-1, podávaný 1x denně, s unikátními farmakologickými vlastnostmi. Shodně s GLP-1 příznivě ovlivňuje procesy glukózového metabolismu a regulaci tělesné hmotnosti. Působení na úrovni Langerhansových ostrůvků (stimulace sekrece inzulinu a potlačení sekrece glukagonu), žaludku (zpomalení jeho evakuace) a CNS (snížení příjmu potravy) se významně podílí na jeho terapeutickém potenciálu v léčbě diabetu 2. typu. Účinnost a bezpečnost lixisenatidu byla systematicky hodnocena v sérii studií III. fáze (program GetGoal – lixisenatid v monoterapii, v kombinaci s perorálními antidiabetiky nebo s bazálním inzulinem). V nich byla potvrzena účinnost lixisenatidu v léčbě diabetu snížením hodnot HbA1c, glykemie nalačno, a zejména postprandiální glykemie. Navíc byla léčba spojena s poklesem nebo omezením předpokládaného nárůstu hmotnosti léčených osob (při kombinaci s deriváty sulfonylurey a inzulinem).

Farmakokinetika lixisenatidu, směřující maximum účinku do omezení vzestupu postprandiální glykemie, se jeví jako velmi výhodná pro léčbu v kombinaci s dalšími farmaky, která ovlivňují především glykemii nalačno – například s dlouhodobě působícími bazálními analogy inzulinu. Právě při použití této kombinace byl zaznamenán významný pokles hodnot HbA1c a postprandiální glykemie bez současného vzestupu hmotnosti.

Na základě dosavadních klinických poznatků byl lixisenatid schválen Evropskou lékovou agenturou pro léčbu diabetes mellitus 2. typu v únoru 2013 a pod obchodním názvem Lyxumia se stane důležitým obohacením portfolia léčiv. Lixisenatid je indikován u pacientů s diabetes mellitus 2. typu, u nichž podávání perorálních antidiabetik a/nebo bazálního inzulinu spolu s životosprávou neposkytuje adekvátní kompenzaci onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky