Kombinační léčba hypertenze

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Autoři - působiště: III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: arteriální hypertenze, kombinační léčba, antihypertenziva

Souhrn

Arteriální hypertenze patří v naší zemi k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním v dospělé populaci, a představuje tak závažný zdravotní problém. I přes pokroky ve farmakoterapii se nedaří dosahovat dostatečné kontroly krevního tlaku. Monoterapie je účinná u necelých 30 % pacientů, a proto je nutné volit kombinační léčbu. V některých případech můžeme rovnou zahájit terapii kombinací dvou antihypertenziv, nejlépe fixní. Zvolená kombinační léčba by měla být komplexní a u každého pacienta individualizovaná (tzv. tailored therapy) s ohledem na věk, pohlaví, kardiovaskulární riziko a přidružené komorbidity. Tento článek shrnuje aktualizované poznatky v kombinační léčbě s ohledem na recentně publikovaná doporučení pro léčbu hypertenze České společnosti pro hypertenzi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky