Postavení inhalačních kortikosteroidů v léčbě CHOPN

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr.Jaromír Zatloukal, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP, Olomouc
Klíčová slova: inhalační kortikosteroidy, CHOPN, neutrofilní zánět, eozinofilní zánět, exacerbace, bronchiální astma

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je zánětlivé onemocnění dýchacích cest provázené systémovým zánětem. Snaha o ovlivnění zánětu u CHOPN proto vždy bude jedním z důležitých cílů léčby. Neutrofilní zánět u stabilní CHOPN je tradičně považován za kortikorezistentní. Nové poznatky však ukazují, že pomocí některých léků, například teofylinu, lze kortikorezistenci zánětu u CHOPN změnit a dosáhnout jeho citlivosti na kortikosteroidy. Kromě toho je známo, že významná část pacientů s CHOPN má eozinofilní zánět, který není kortikorezistentní, a naopak na kortikosteroidy dobře reaguje. Eozinofilní zánět je spojen s některými klinicky jasně definovanými fenotypy, mezi něž patří fenotyp CHOPN s častými exacerbacemi a fenotyp překryvu CHOPN a bronchiálního astmatu. U těchto fenotypů jsou inhalační kortikosteroidy lékem volby s prokázaným léčebným účinkem. Další možnosti využití kortikosteroidů v léčbě CHOPN závisí na nalezení a definování biomarkerů, které by snadno a spolehlivě detekovaly eozinofilní zánět u CHOPN a tím umožnily predikovat léčebnou odpověď na kortikosteroidy. Všechny tyto skutečnosti naznačují, že vedle nových protizánětlivých léků budou také inhalační kortikosteroidy nadále patřit mezi léky, které je možno v určitých případech k léčbě zánětu u CHOPN použít.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky