Ticagrelor v léčbě akutního koronárního syndromu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jiří Knot, doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC
Autoři - působiště: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klíčová slova: akutní koronární syndrom, protidestičková léčba, tienopyridiny, ticagrelor

Souhrn

Hlavním patofyziologickým podkladem akutních koronárních syndromů je aterotrombóza. Při léčbě těchto stavů je tedy podstatná rychlá a účinná inhibice agregace destiček. Základem protidestičkové léčby byla po desetiletí monoterapie kyselinou acetylsalicylovou. Úsilí o zesílení inhibice reaktivity destiček vedlo k zavedení kombinované protidestičkové léčby využívající blokádu různých cest aktivace trombocytů. Standardem léčby se tak stala duální protidestičková léčba, kterou do nedávné doby představovala kombinace kyseliny acetylsalicylové a tienopyridinu 2. generace – clopidogrelu. Limitací clopidogrelu je však pozdní nástup účinku v důsledku nutnosti jeho biotransformace na aktivní formu a z toho vyplývající velká interindividuální variabilita s nedostatečným protidestičkovým působením až u jedné třetiny léčených. Limitace clopidogrelu byly argumentem pro vývoj nových blokátorů receptoru P2Y12. Prasugrel – tienopyridin 3. generace – vede ve srovnání s clopidogrelem k rychlejší a účinnější ireverzibilní inhibici aktivace destiček. Prvním netienopyridinovým reverzibilním blokátorem receptoru pro adenosindifosfát je ticagrelor. Tomuto léku je věnován tento článek. Cílem přehledu je podat komplexní informace o vlastnostech léku a o výsledcích klinických studií, v nichž byl ticagrelor testován v léčbě pacientů s akutním koronárním syndromem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky