Využití kyseliny nikotinové ke snížení reziduálního rizika

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jan Piťha, CSc.
Autoři - působiště: Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha
Klíčová slova: kyselina nikotinová, reziduální kardiovaskulární riziko, triglyceridy, HDL-cholesterol

Souhrn

Vyšší koncentrace triglyceridů a nižší koncentrace HDL- -cholesterolu velmi pravděpodobně přispívají k reziduálnímu riziku, tedy výskytu kardiovaskulárních příhod i přes úspěšně sníženou koncentraci LDL-cholesterolu. Oba parametry predikují výskyt závažných kardiovaskulárních příhod i při účinné léčbě statiny a snížení hodnoty LDL-cholesterolu pod 1,8 mmol/l. Proto je pozornost z hlediska další léčby zaměřena i na koncentrace triglyceridů, a především na HDL-cholesterol. Dva z léků zatím nejúčinněji zvyšujících HDL-cholesterol – inhibitory cholesterylester transfer proteinu (CETP) torcetrapib a dalcetrapib – neprokázaly příznivý klinický účinek. Z hlediska ovlivnění koncentrace triglyceridů a HDL- -cholesterolu tedy v naší zbrojnici zůstávají dva léky: fibráty a kyselina nikotinová. První skupina léků je obecně účinnější na koncentraci triglyceridů, druhá na HDL-cholesterol. Nicméně klinické studie, s výjimkou 40 let staré studie s kyselinou nikotinovou, neprokázaly výrazný účinek kyseliny nikotinové v kombinaci se statiny na snižování výskytu klinických příhod v porovnání s podáváním samotných statinů ve vyšších dávkách, popřípadě ještě s ezetimibem. Stále tedy nelze vyloučit, že HDL-cholesterol je převážně ukazatelem příznivě probíhající látkové výměny lipidů, a jeho izolované zvyšování různými farmaky není již pro zdraví našich tepen přínosné. Poslední studie s niacinem, HPS-2 THRIVE, ve které byl sledován účinek kyseliny nikotinové s laropiprantem přidané k terapii statiny na prevenci kardiovaskulárních příhod u vysoce rizikových pacientů léčených statiny s optimálními koncentracemi lipidů, rovněž neprokázala významný pokles výskytu závažných klinických příhod. Nicméně vzhledem k velice komplexním účinkům kyseliny nikotinové na lipidové spektrum může být její úloha stále zásadní u pacientů, kteří nedosahují optimálních hodnot spektra lipidů, popřípadě pacientů, kteří nesnášejí statiny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky