Některé názory na dlouhodobé podávání bisfosfonátů

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: bisfosfonáty, osteoporóza, zlomeniny, BMD, alendronát

Souhrn

Bisfosfonáty jsou nejvíce užívanou skupinou léků využívaných v terapii osteoporózy. Jedná se o syntetické látky, které se ukládají do kostní tkáně, kde prostřednictvím inhibičního působení na osteoklasty výrazně snižují kostní resorpci a zvyšují mineralizaci, objem i pevnost kosti. V klinických studiích byl prokázán jejich příznivý vliv na zvýšení denzity kostního minerálu (BMD) a na snížení rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin. Dosud však nebylo jednoznačně stanoveno, jak dlouho mají být bisfosfonáty podávány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky