Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Navzdory současným možnostem farmakoterapie dochází u pacientů se srdečním selháním (SS) poměrně často ke zhoršení projevů základního onemocnění, což vede k nutnosti hospitalizace a následně i rehospitalizace – pravděpodobnost rehospitalizace do tří měsíců až jednoho roku od hospitalizace se u nemocných s touto diagnózou pohybuje mezi 30 a 50 procenty. Náklady na terapii SS (a především na hospitalizace v důsledku SS) v současnosti představují 1–2 % celkových nákladů na zdravotní péči, přičemž ekonomický dopad léčby SS stále stoupá. V celospolečenském zájmu tedy je, aby v terapii SS byla využívána taková léčiva, která příznivě ovlivňují frekvenci hospitalizací, resp. rehospitalizací.

Ve studii SHIFT (Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial) bylo při léčbě ivabradinem dosaženo signifikantního prodloužení doby do první hospitalizace pro zhoršení SS. Vliv pokračovací léčby na opakované hospitalizace však v primární analýze nebyl hodnocen.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky