Účinnost a bezpečnost sitagliptinu v kombinaci s metforminem a pioglitazonem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

V léčbě diabetes mellitus (DM) 2. typu je již řadu let lékem první volby metformin. Není-li léčba metforminem dostačující, obvykle se přidává derivát sulfonylurey, inkretinové mimetikum, glitazon nebo inzulin.

Kombinovaná léčba několika perorálními antidiabetiky (PAD) je smysluplná, jestliže každá z dílčích látek působí různým mechanismem účinku a současně není pacient vystaven klinicky významnému zvýšení rizika nežádoucích účinků. Perorálně podávaná antidiabetika metformin, pioglitazon a sitagliptin mají každé svůj vlastní mechanismus účinku, přičemž jejich účinky jsou vzájemně komplementární. Současně platí, že mají příznivý bezpečnostní profil, a jsou-li podávána v monoterapii či ve dvojkombinaci, bývají nemocnými dobře snášena. Od případné trojkombinace PAD se tak očekává ještě lepší kontrola glykemie u nemocných, u kterých není postačující léčba dvojkombinací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky