Nebivolol v terapii pacientů s arteriální hypertenzí stupně 2

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Arteriální hypertenze (AH) ve Spojených státech postihuje třetinu dospělých, přičemž AH stupně 2, která je definována hodnotami systolického krevního tlaku (TK) ≥ 160 mm Hg nebo diastolického TK ≥ 100 mm Hg, má přibližně 12 % těchto pacientů. Významné je, že nemocní s AH stupně 2 mají ve srovnání s pacienty s AH stupně 1 (tj. se systolickým TK 140–159 mm Hg a diastolickým TK 90–99 mm Hg) výrazně vyšší riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Výskyt hypertenze je přímo úměrný věku; u nemocných nad 65 let se signifikantně častěji než u mladších pacientů setkáváme s izolovanou systolickou hypertenzí.

Nebivolol je selektivní blokátor β1-receptorů, který je indikován k terapii stabilizovaného mírného až středně závažného chronického srdečního selhání a k léčbě esenciální hypertenze. Dosud přitom nebyla provedena prospektivní studie, jež by zhodnotila účinnost nebivololu v monoterapii právě u pacientů s AH stupně 2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky