Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Arteriální hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních (KV) chorob. Na trhu je v současné době dostupné velké množství různých antihypertenzně působících léků, přesto se arteriální hypertenzi nedaří u všech pacientů uspokojivě kompenzovat.

V klinických studiích bylo prokázáno, že k dostatečné kontrole krevního tlaku (TK) bývá zapotřebí kombinace dvou či více antihypertenziv, velice vhodné jsou přitom fixní kombinace látek s komplementárním mechanismem účinku. K takovým patří i fixní kombinace inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) perindoprilu s thiazidovým diuretikem indapamidem, jejíž účinnost byla v minulosti opakovaně prokázána ve studiích PROGRESS, ADVANCE, HYVET, PREMIER, PIXCEL či STRATHE.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky