Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Arteriální hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních (KV) chorob. Na trhu je v současné době dostupné velké množství různých antihypertenzně působících léků, přesto se arteriální hypertenzi nedaří u všech pacientů uspokojivě kompenzovat.

V klinických studiích bylo prokázáno, že k dostatečné kontrole krevního tlaku (TK) bývá zapotřebí kombinace dvou či více antihypertenziv, velice vhodné jsou přitom fixní kombinace látek s komplementárním mechanismem účinku. K takovým patří i fixní kombinace inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) perindoprilu s thiazidovým diuretikem indapamidem, jejíž účinnost byla v minulosti opakovaně prokázána ve studiích PROGRESS, ADVANCE, HYVET, PREMIER, PIXCEL či STRATHE.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky