Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je jedním z nejčastějších onemocnění a jeho výskyt stále stoupá – odhaduje se, že v roce 2030 bude jeho prevalence činit 7,7 %, což odpovídá 439 milionům osob.

V 1. linii léčby DM 2. typu je široce doporučován metformin, spolu s progresí onemocnění však bývá zapotřebí využívat či přidávat další antidiabetika s jiným mechanismem účinku – do kombinace k metforminu jsou vhodné například inhibitory dipeptidylpeptidázy- 4 (DPP-4), ke kterým patří i vildagliptin. Kombinace metforminu a vildagliptinu prokazatelně zlepšuje kontrolu glykemie, aniž by způsobovala zvýšení hmotnosti či nárůst výskytu hypoglykemií. Údaje o účinnosti a bezpečnosti této kombinace však byly získány především z klinických studií se selektovanými soubory pacientů, jež zcela neodrážejí podmínky v běžné praxi.

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky