Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Roflumilast je poměrně nový perorální nesteroidní protizánětlivě působící lék, který je určený k udržovací terapii těžké až velmi těžké chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), tj. s hodnotou FEV1 (usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu) po podání bronchodilatancia méně než 50 % náležité hodnoty, spojené s fenotypem chronické bronchitidy u dospělých pacientů s častými exacerbacemi (tj. 2 a více exacerbací za posledních 12 měsíců) v anamnéze.

Mechanismus účinku roflumilastu spočívá v inhibici fosfodiesterázy 4 (PDE4), hlavního enzymu metabolizujícího cyklický adenosinmonofosfát (cAMP) na neúčinný 5´AMP. PDE4 se nachází v prozánětlivě působících imunitních buňkách i strukturálních buňkách, které se významně uplatňují v patogenezi CHOPN. Inhibitory PDE4 snižují aktivitu PDE4, tím udržují zvýšenou koncentraci cAMP a výsledkem je suprese zánětlivých procesů.

V klinických studiích bylo prokázáno, že roflumilast zlepšuje funkci plic a snižuje počet exacerbací CHOPN.

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky