Exenatid v kombinaci s bazálním inzulinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Cílem farmakoterapie pacientů s diabetes mellitus 2. typu je snížení rizika mikroa makrovaskulárních komplikací, jehož předpokladem je snížení glykemie a hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c; doporučované cílové hodnoty jsou < 7 %, resp. < 6,5 % dle ICCT). V souvislosti s progresí onemocnění bývá v průběhu času zapotřebí eskalovat léčbu – pacienti jsou tak postupně léčeni kombinacemi perorálních antidiabetik a/nebo inzulinem, jehož aplikace však je provázena rizikem hypoglykemií a přírůstku hmotnosti a nemusí vždy vést k optimální kompenzaci onemocnění.

Další, novou možností intenzifikace farmakoterapie nemocných s DM 2. typu je kombinace bazálního inzulinu s analogem GLP-1 (glucagon-like peptide-1) exenatidem. Sekvence aminokyselin exenatidu je z 53 % homologní sekvencí aminokyselin GLP-1, působení exenatidu je tedy velmi podobné účinkům GLP-1 – exenatid zvyšuje odpověď β-buněk pankreatu na hyperglykemii, tj. zvyšuje tvorbu a sekreci inzulinu, naopak snižuje plazmatickou koncentraci glukagonu, s čímž souvisí i snížení novotvorby glukózy v játrech, zpomaluje vyprazdňování žaludku a mírně snižuje chuť k jídlu. Výsledkem tohoto komplexního působení je pokles zejména postprandiální glykemie. Vzhledem k tomu, že bazální inzulin ovlivňuje výrazněji glykemii nalačno, účinky při jejich současném podání jsou vzájemně komplementární.

Co se týká snášenlivosti exenatidu, jeho podávání bývá spojeno především s gastrointestinálními nežádoucími účinky (nejčastěji nauzeou, zvracením či průjmem), jejichž výskyt však v průběhu léčby do značné míry klesá.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky