Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolismus (VTE), tedy hluboká žilní trombóza (DVT) a plicní embolie (PE), je třetí nejčastější příčinou úmrtí v důsledku cévního onemocnění. Pilířem léčby VTE je antikoagulační terapie, podávaná nejméně po dobu tří měsíců, lépe i déle. Aplikaci warfarinu po dobu 6 až 12 měsíců se však lékaři z různých důvodů často vyhýbají (dietní omezení, nutnost laboratorního monitorování, riziko krvácení).

Jedním z nových antikoagulancií, která by mohla být v této situaci prospěšná, je apixaban, perorálně podávaný inhibitor faktoru Xa, který se aplikuje ve fixní dávce bez nutnosti laboratorního monitorování. Při dávkování 5 mg 2x denně byla prokázána jeho účinnost v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u nemocných s fibrilací síní; při dávkování 2,5 mg 2x denně byl účinný v tromboprofylaxi po velkém ortopedickém výkonu.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky