Lékové versus kovové stenty

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Polemiky a více či méně ostré diskuse ohledně vhodnosti lékových nebo prostých kovových stentů nás provázejí již řadu let. V recentních pracích porovnávajících výsledky po provedení bypassu věnčité tepny vs. při aplikaci lékových stentů byl právě u stentů prokázán příznivý vliv na celkové přežívání, přežívání bez infarktu myokardu i na výskyt cévní mozkové příhody a infarktu myokardu u diabetiků, jestliže měli omezenou průchodnost arteria coronaria dextra, ramus circumflexus a ramus descendens anterior (nemoc tří tepen). Z minulosti jsou známy metaanalýzy popisující u takových nemocných shodnou účinnost lékových i kovových stentů při pětiletém sledování zaměřeném na hodnocení úmrtí, výskytu infarktu či cévní mozkové příhody. K obdobnému závěru dospěli rovněž autoři nedávno provedeného srovnání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky