Teplizumab v léčbě diabetes mellitus 1. typu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Jelikož je diabetes mellitus 1. typu mnohdy vyvolán chronickou autoimunitní reakcí, byla u nově diagnostikovaných diabetiků (n = 58) testována účinnost monoklonální anti-CD3 protilátky teplizumabu s cílem zjistit, zda ovlivní postupně klesající koncentraci C-peptidu. Ačkoliv byla v primární analýze při léčbě teplizumabem ve srovnání s placebem pozorována o 21,7 % vyšší koncentrace C-peptidu (0,45 vs. 0,371 nmol/l; 95% CI: 0,006–0,115; p = 0,03), po adjustaci na počáteční hodnotu glykovaného hemoglobinu (HbA1c) byl již rozdíl pouze 17,7 % a nedosáhl statistické významnosti (p = 0,09). S odstupem 12 měsíců byla možnost detekce C-peptidu výrazně nižší u osob užívajících placebo (p = 0,03). Při léčbě teplizumabem byla nižší potřeba podání exogenního inzulinu (p < 0,001), rozdíl v hodnotě HbA1c však nebyl signifikantní. Při dobré snášenlivosti byl obecně lepší výsledek pozorován u mladších jedinců a u osob s iniciální hodnotou HbA1c pod 6,5 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky