Mitotan a ovlivnění steroidogeneze

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

Mitotan je užíván jako léčivo 1. linie u metastazujícího karcinomu kůry nadledvin (ACC), podává se však i v adjuvantní léčbě jeho nemetastazující formy. Aktuálně byl sledován jeho potenciál z hlediska ovlivnění steroidogeneze v sedmi evropských centrech zabývajících se ACC při adjuvantním podání po resekci primárního nádoru (n = 23) či u metastazující formy ACC (n = 104). Pomocí chromatografie byl prokázán výrazný nárůst poměru 6-β-hydroxykortisol : kortisol v moči (p < 0,001), což vypovídá o indukci cytochromu P450 3A4 jako hlavní metabolické cesty (v rámci substituce je proto třeba zvýšit dávku kortikosteroidu, neboť je rychleji metabolizován). Množství uvedeného metabolitu vzrostlo z původních 2 % na 56 %, současně bylo zaznamenáno i výrazné systémové potlačení aktivity 5-α-reduktázy, což bylo provázeno signifikantním snížením hladiny 5-α-tetrahydrokortisolu, 5-α-tetrahydrokortikosteronu a androsteronu (p < 0,001 pro všechna srovnání). Úroveň potlačení aktivity 5-α-reduktázy byla srovnatelná s inhibicí navozenou finasteridem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky