Význam vitaminu B12 při diabetes mellitus

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

S cílem ověřit, do jaké míry vypovídá aktuální plazmatická koncentrace vitaminu B12 o jeho skutečné intracelulární koncentraci u diabetiků 2. typu, byla provedena klinická studie čítající 164 osob (92 diabetiků a 72 zdravých kontrol). Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl v plazmatické koncentraci vitaminu B12 ani holotranskobalaminu, avšak plazmatická koncentrace kyseliny methylmalonové (MMA, používá se ke zjišťování deplece vitaminu B12, neboť tento vitamin katalyzuje její přeměnu na sukcinylkoenzym A; vyšší koncentrace MMA tedy svědčí o nedostatku vitaminu B12) byla signifikantně vyšší u diabetiků (250 vs. 206 pmol/l; p = 0,001). Léčba metforminem byla provázena poklesem koncentrace vitaminu B12, ovšem současně zlepšením intracelulárního metabolismu, z čehož je zřejmé, že plazmatická koncentrace vitaminu B12 nekoreluje s kvalitou buněčného metabolismu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky