3-hydroxykromonový derivát – nová cesta k léčbě obezity?

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Současné možnosti farmakoterapie obezity jsou velmi omezené (t.č. jsou v ČR dostupné pouze orlistat a fentermin, FDA v loňském roce schválila lorcaserin). Změnit tuto situaci by mohl nově vyvíjený inhibitor GSK-3 (glycogen synthase kinase-3), tedy enzymu hrajícího klíčovou úlohu v buněčném metabolismu, jehož dysregulace je zjišťována u řady metabolických onemocnění včetně diabetu 2. typu, obezity, nebo dokonce nádorového onemocnění. Vyvíjená látka na bázi 3-hydroxykromonu v myším modelu výrazně omezovala diferenciaci adipocytů, a jestliže byla podána intraperitoneálně obézními myším, vedla k významnému snížení adipozity, omezení přírůstku hmotnosti a k příznivému ovlivnění dyslipidemie a jaterní steatózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky