Sirolimové versus everolimové stenty u diabeticky nemocných

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Perkutánní koronární angioplastika je u diabetiků provázena mimo jiné zvýšeným rizikem závažných kardiovaskulárních příhod (MACE – major adverse cardiac event). Cílem nedávno provedené studie SORT OUT IV bylo hodnocení klinických výstupů u diabetiků a nediabetiků, kterým byl zaveden stent potažený everolimem, v porovnání s pacienty se stentem potaženým sirolimem (n = 2 774, z nich 390 bylo diabetiků). Výskyt MACE byl dle předpokladu obecně vyšší u diabetiků než u nediabetiků – 13,1 % vs. 6,4 % (HR: 2,08; 95% CI: 1,51–2,86). Ve skupině diabetiků se MACE vyskytla u 10,3 % osob s everolimovým a 15,8 % osob se sirolimovým stentem; u nediabetiků byla MACE zaznamenána u 6,6 % a 6,3 % osob. Ve skupině diabetiků došlo k úmrtí z kardiálních příčin u 3,1 % osob s everolimovým a 4,6 % se sirolimovým stentem, k infarktu myokardu u 0,5 % a 3,6 % a revaskularizace byla potřebná u 3,1 % a 7,7 % nemocných. Mezi oběma stenty nebyl dle autorů studie zjištěn klinicky významný rozdíl v účinnosti ani bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky