Personalizovaná farmakoterapie metforminem

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Farmakogenetickými studiemi byly odhaleny některé genové varianty vztahující se k farmakokinetice metforminu, a tedy i jeho normoglykemizujícímu účinku. V recentní studii byla u 148 dosud neléčených diabetiků 2. typu prostřednictvím real-time PCR zjištěna statisticky významná asociace mezi genotypem SLC47A1 rs2289669 a výraznějším poklesem glykovaného hemoglobinu při šestiměsíční kúře metforminem. U homozygotních nositelů A-alely SLC47A1 byl zaznamenán dokonce dvojnásobný pokles této hodnoty ve srovnání s nositeli G-alely (GG + GA: 0,55 ± 0,09 % vs. AA: 1,10 ± 0,18 %; p = 0,018). Pozorovaná zjištění tak do budoucna mohou znamenat velký pokrok ve smyslu personalizované farmakoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky