Adiponectin jako zajímavá molekula v léčbě astmatu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Z epidemiologických studií vyplývá rostoucí incidence bronchiálního astmatu u osob trpících obezitou, ovšem pro takovou asociaci postrádáme možné patofyziologické vysvětlení. Aktuálně bylo prokázáno, že exogenní globulární adiponectin (gAd) podporuje buněčnou proliferaci, stimuluje buněčný cyklus a podporuje hojení ran. Tyto účinky mohou být velmi důležité pro kalcium/kalmodulinovou signální cestu. Naopak leptin ani resistin proliferaci, hojení ran ani apoptózu neovlivňovaly. Z uvedených výsledků pozorování vyplývá, že epitel dýchacích cest je velmi senzitivní vůči gAd, zabraňujícímu oxidačnímu či mechanickému poškození, a do budoucna tak může být velmi zajímavým terapeutickým cílem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky