Význam včasného zahájení podávání kortikosteroidů v léčbě polinózy

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Včasné zahájení podávání (EIT) intranasálních kortikosteroidů oproti jejich nasazení až po vzniku symptomů alergie (POT) dosud nebylo z hlediska účinnosti a bezpečnosti důkladně hodnoceno. Ve 12týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii byly proto nemocným podávány mometason furoát ve formě nasálního spreje (EIT; n = 25), placebo (n = 25), nebo 4 týdny placebo a následně 8 týdnů mometason furoát (POT; n = 25). Ve skupině placeba a POT, ovšem nikoliv EIT, byla signifikantní exacerbace, hodnocená prostřednictvím celkového nasálního symptomového skóre (TNSS) a celkového očního symptomového skóre (TOSS), zaznamenána záhy po relevantním kontaktu s alergenem. Naopak ve skupině EIT byla zjištěna signifikantně nižší 12týdenní průměrná hodnota naso-okulárního symptomového skóre (TSS) než ve skupině placeba (p < 0,01) a POT (p = 0,03) – 2,3 vs. 5,0 vs. 3,9. U všech nemocných ve skupině placeba a POT byla diagnostikována perzistentní rinitida. Pacienti ve skupinách EIT i POT měli výrazně lepší kvalitu života a významně nižší koncentraci nosního kationického eozinofilního proteinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky