Liraglutid v porovnání s glimepiridem z dlouhodobé perspektivy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Porovnání účinnosti a bezpečnosti liraglutidu v kombinaci s metforminem oproti kombinaci glimepirid plus metformin či metforminu samotnému u diabetiků 2. typu bylo předmětem dvouleté studie LEAD-2. Hodnota HbA1c významně poklesla při léčbě liraglutidem (0,6 mg: 0,4 %; 1,2 mg: 0,6 %; 1,8 mg: 0,6 %), zatímco při monoterapii metforminem byl pozorován 0,3% nárůst (p < 0,000 1). Zaznamenaný pokles HbA1c u liraglutidu přitom nebyl non-inferiorní oproti 0,5% poklesu u glimepiridu. U osob léčených liraglutidem byl patrný signifikantní pokles tělesné hmotnosti (o 2,1, 3,0 a 2,9 kg ve výše uvedených dávkách), naproti tomu u glimepiridu se hmotnost o 0,7 kg zvýšila (p < 0,0001). Pokles hmotnosti ve skupině liraglutidu byl signifikantně větší (o 1,8 kg) než při monoterapii metforminem (p = 0,02 a p = 0,04 při dávkách 1,2 mg a 1,8 mg). Při léčbě liraglutidem bylo dále zaznamenáno statisticky významně méně případů hypoglykemie než při podávání glimepiridu (< 5,0 % u všech dávek liraglutidu vs. 24 %, p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky