Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 v porovnání s konvenční léčbou diabetu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Riziko hypoglykemie, zejména při léčbě deriváty sulfonylurey, je dnes dobře známé a všeobecně akceptované. Ve francouzské šestiměsíční studii HYPOCRAS, zaměřené na seniory s diabetes mellitus 2. typu (n = 1 188), se nyní ukázalo, že riziko hypoglykemie je při užití konvenčních perorálních antidiabetik (PAD) až třikrát vyšší než při podávání inhibitorů DPP-4, přičemž oba přístupy jsou provázeny srovnatelným ovlivněním glykemie, respektive glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Vyjádřeno v číslech, výskyt hypoglykemie a těžké hypoglykemie postihl 20,1 %, resp. 2,4 %, vs. 6,4 %, resp. 0,1 % osob (p < 0,001) a HbA1c poklesl z původní hodnoty 7,9 % na 7,0 % (PAD) vs. 6,9 % (inhibitory DPP-4).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky