Ezetimib plus simvastatin versus rosuvastatin

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

V nedávno publikované studii byl sledován vliv zvýšené dávky simvastatinu 40 mg či atorvastatinu 20 mg (z původních 20 mg a 10 mg) na hodnotu LDL-cholesterolu oproti fixní kombinaci ezetimib/simvastatin (EZ/S) 10 mg/20 mg nebo rosuvastatinu 10 mg u kardiaků trpících současně diabetem. Ve srovnání se zdvojnásobením dávky obou statinů byl při léčbě EZ/S zaznamenán signifikantně větší pokles LDL- -cholesterolu (p < 0,001), jenž byl přitom výraznější než při podávání rosuvastatinu, byť daný rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,060). Hodnoty LDL-cholesterolu nižší než 70 mg/dl bylo nejčastěji dosahováno u osob užívajících kombinaci EZ/S (54,5 %), následovala léčba rosuvastatinem (42,5 %) a intenzifikovaná léčba statiny (27,0 %) (p < 0,001 EZ/S vs. rosuvastatin a rosuvastatin vs. statiny).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky