Liraglutid plus inzulin v porovnání s eskalací dávky inzulinu při diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

V recentní 12týdenní randomizované klinické studii byla porovnávána účinnost a bezpečnost liraglutidu přidaného k již nastavené inzulinoterapii oproti eskalaci dávky inzulinu u pacientů s obtížně kontrolovaným diabetem 2. typu (n = 84). Průměrný pokles glykovaného hemoglobinu (HbA1c) při ukončení studie se mezi oběma rameny studie signifikantně nelišil – liraglutid + inzulin vs. inzulin: 1,9 % vs. 1,77 % (p > 0,05). Nicméně procento osob dosáhnuvších kompozitního ukazatele sestávajícího z hodnoty HbA1c ≤ 7,0 %, nulového přírůstku hmotnosti a nepřítomnosti hypoglykemie bylo signifikantně vyšší v liraglutidovém ramenu studie: 67 % vs. 19 % (p < 0,001). Přidaný liraglutid navíc statisticky významně snižoval tělesnou hmotnost o 5,62 kg (p < 0,01), obvod v pase o 5,70 cm (p < 0,01), body mass index o 1,93 kg/m2 (p < 0,01) a celkovou denní dávku inzulinu o 66 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky