Gastrointestinální obtíže při léčbě agonisty GLP-1

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inkretinová mimetika, jakými jsou exenatid či liraglutid, jsou stále častěji součástí léčebného programu u nemocných s diabetes mellitus 2. typu. Nedávno provedená metaanalýza randomizovaných klinických studií hodnotila bezpečnost obou látek z pohledu nežádoucích účinků postihujících gastrointestinální trakt. Ukázalo se, že při terapii těmito látkami v jakékoliv studované dávce se vyskytovaly nevolnost, zvracení či průjem s četností vyšší než při podávání placeba či při běžné léčbě, přesto byl výskyt těchto nežádoucích účinků úměrný velikosti dávky. Osoby léčené exenatidem v dávce 10 μg 2x denně měly pravděpodobnost nevolnosti či zvracení 99,2 %, zatímco při užití jiné léčby byla pravděpodobnost těchto NÚ 85 %. V případě liraglutidu byla naopak významně vyšší pravděpodobnost průjmu, jenž postihoval 78,9 % nemocných léčených dávkou 1,2 mg 1x denně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky