Sitagliptin v léčbě diabetiků s terminálním selháním ledvin

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Monoterapie sitagliptinem či glipizidem u nemocných s diabetes mellitus 2. typu a terminálním selháním ledvin léčených dialýzou je účinná a dobře snášená. K tomuto závěru dospěli autoři 54týdenní randomizované dvojitě zaslepené mezinárodní studie, v níž nemocní užívali sitagliptin v dávce 25 mg denně nebo glipizid v iniciální dávce 2,5 mg s následnou titrací až do 10 mg 2x denně (n = 129). Hodnota glykovaného hemoglobinu na konci studie poklesla o 0,72 % (95% CI: –0,95 až –0,48) při léčbě sitagliptinem vs. o 0,87 % (95% CI: –1,11 až –0,63) při léčbě glipizidem. Symptomatická hypoglykemie a těžká hypoglykemie postihla 6,3 %, resp. 0 % nemocných léčených sitagliptinem vs. 10,8 %, resp. 7,7 % nemocných léčených glipizidem. U osob léčených sitagliptinem byl vyšší výskyt celulitidy a bolesti hlavy (6,3 % vs. 0 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky