Exenatid s prodlouženým uvolňováním

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Celosvětová prevalence diabetes mellitus 2. typu neustále narůstá, čemuž odpovídají i zvyšující se náklady na léčbu tohoto onemocnění. Velice cenné jsou proto studie zabývající se jejím ekonomickým zhodnocením, což ostatně úzce souvisí s ochotou nemocného ke spolupráci. V jedné takové letos publikované práci založené na analýze výsledků dosud provedených relevantních studií se autoři zaměřili na exenatid s prodlouženým uvolňováním. Tento lék aplikovaný 1x týdně významně snižoval hodnotu glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a tělesnou hmotnost, přičemž jeho vliv na HbA1c byl dokonce výraznější při srovnání se sitagliptinem, pioglitazonem i metforminem. Oproti glarginu nebylo jeho podávání provázeno zvýšením tělesné hmotnosti, oproti liraglutidu byl non-inferiorní z hlediska ovlivnění HbA1c. Pacienti jej dle očekávání preferovali oproti dvoudávkovému dennímu režimu a ve studiích je poukazováno na vysokou adherenci k léčbě. Důsledkem je pokles četnosti komplikací, a lze tedy předpokládat i finanční úsporu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky