Závěry účastníků kulatého stolu na téma 1. linie léčby KRAS WT metastatického karcinomu kolorekta PragueONCO 25. 1. 2013

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK, Plzeň
Epidemiologie kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je čtvrtou nejrozšířenější malignitou na světě, incidence tohoto nádoru je u českých mužů na prvním místě v Evropě, u žen pak na čtvrtém místě za Maďarskem, Norskem a Německem. U poloviny všech pacientů s CRC se v průběhu onemocnění objeví vzdálené metastázy vyžadující systémovou protinádorovou léčbu, přičemž u 15–25 % nemocných jsou metastázy přítomny již v době stanovení diagnózy. U 80 % nemocných je dominantním místem metastatického postižení jaterní parenchym.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky