Ruxolitinib v léčbě primární myelofibrózy

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor:
Autoři: MUDr. Libor Červinek, prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a CEITEC MU, Brno
Klíčová slova: Janusovy kinázy, primární myelofibróza, ruxolitinib

Souhrn

Léčba primární myelofibrózy stále není příliš úspěšná. Jde o onemocnění, jež má mezi myeloproliferativními nemocemi nejhorší prognózu. Nemocní jsou velmi často vyššího věku a nelze jim nabídnout allogenní transplantaci kostní dřeně. Poznání role Janusovy kinázy (JAK) 2 a dalších JAK v patogenezi onemocnění vedlo k vývoji selektivních inhibitorů JAK. Ruxolitinib je inhibitor JAK1 a JAK2. Jeho účinnost byla potvrzena u pacientů s primární myelofibrózou, u níž je velmi úspěšný zejména v potlačování celkových příznaků nemoci a ve snížení splenomegalie. Ruxolitinib je nyní schválený k léčbě primární myelofibrózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky