Crizotinib, inhibitor více signálních drah, v molekulárně cílené léčbě nemalobuněčných karcinomů plic

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor:
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Autoři - působiště: Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN, Plzeň
Klíčová slova: crizotinib, EML4-ALK, translokace,cílená léčba, inhibitory tyrosinkinázy,nemalobuněčný karcinom plic,přestavba ROS1, amplifikace c-Met

Souhrn

Molekulárně cílená léčba poskytuje nemocným s nemalobuněčným plicním karcinomem významnou šanci na prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Od roku 2004 jsou shromažďovány důkazy o účinnosti inhibitorů tyrosinkinázy EGFR u nádorů obsahujících tzv. senzitivní mutace. V posledních letech jsme svědky objevování dalších, tzv. řídících mutací a hledání molekul využitelných v cílené léčbě nádorů závislých na definovaných onkogenech.

Karcinomy plic zůstávají závažnou medicínskou i společenskou problematikou. V České republice jsme i při vysokém podílu chirurgicky neléčitelných nemocných svědky pozvolného prodlužování života i zlepšování jeho kvality, také díky chemoterapii orientované podle histologického nálezu a molekulárně cílené léčbě.

Crizotinib je nový lék s prokazatelnou účinností u podskupiny nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem s translokací genu EML4-ALK. Předložená práce shrnuje základní teoretické údaje z oblasti přestavby genu ALK, diagnostické postupy pro průkaz translokace genu ALK, farmakologické údaje týkající se crizotinibu, dosavadní výsledky klinických studií a klinické zkušenosti s tímto lékem.

V současné době se diagnostika přestavby genu ALK provádí na vybraných pracovištích specializovanými patology. Crizotinib se podává nemocným s průkazem translokace EML4-ALK zatím v rámci programu časného přístupu, ve 2. nebo 3. linii terapie. Lék je obvykle velmi dobře snášen. V průběhu léčby může dojít k relapsu onemocnění, jehož příčinou mohou být rezistentní mutace EML4-ALK nebo vznik mutací jiných genů.

Účinnost crizotinibu je v současnosti předmětem výzkumu i u karcinomů plic s jinými řídícími genetickými změnami, jako jsou amplifikace genu c-Met a přestavba genu ROS1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky