Inhibice mTOR jako nová možnost v léčbě karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Katarína Petráková
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Až u třech čtvrtin pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem prsu je nacházena pozitivita hormonálních (HR), tj. estrogenových (ER) či progesteronových receptorů (PR). Podle doporučení ESMO by převážná většina pacientek s metastatickým HR-pozitivním karcinomem prsu měla být v 1. linii léčena hormonální léčbou, v praxi se však poměrně často setkáváme s primární či získanou rezistencí na tuto terapii. Slibným mechanismem k obnovení citlivosti nádorových buněk k hormonální léčbě se v preklinických studiích ukázala být blokáda dráhy mTOR – v klinických studiích byly následně zkoušeny sirolimus, temsirolimus i everolimus, přičemž jako nejvhodnější se z této trojice jeví everolimus. Ve studii BOLERO-2, do níž bylo zařazeno celkem 724 pacientek s ER-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu po selhání předchozí léčby nesteroidním inhibitorem aromatázy, vedla terapie everolimem v kombinaci s exemestanem ve srovnání se samotným exemestanem k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese onemocnění, pozorován byl i trend k prodloužení celkového přežití. Lze očekávat, že kombinace hormonální a cílené léčby inhibitorem mTOR se v budoucnu stane standardem léčby pacientek s metastatickým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky