Novinky v anti-HER2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Trastuzumab, monoklonální protilátka proti HER2, je v kombinaci s chemoterapií založenou na taxanech standardem adjuvantní léčby pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a zároveň 1. linie léčby metastatického onemocnění. Poměrně často se však s progresí onemocnění vyvíjí rezistence vůči trastuzumabu, která bývá způsobena nejrůznějšími změnami na molekulární úrovni. Znalost mechanismu rezistence je přitom podmínkou pro správnou volbu možnosti, jak ji překonat. V současné době lze využít dvě léčebné strategie: změnu chemoterapie přidané k trastuzumabu, v jehož podávání lze dále pokračovat (adjuvantní léčba), nebo terapii 2. linie v podobě tyrosinkinázového inhibitoru lapatinibu (léčba metastatického onemocnění). Jako slibné se přitom jeví také využití trastuzumab emtansinu (T-DM1), kombinace trastuzumabu a pertuzumabu nebo trastuzumabu a everolimu. V různých fázích klinického hodnocení jsou také další zcela nové molekuly.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky