Léčba metastatického renálního karcinomu v České republice podle databáze RENIS

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: metastatický renální karcinom, registr RENIS, cílená léčba,sunitinib, sorafenib, pazopanib, bevacizumab,temsirolimus, everolimus

Souhrn

Terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC) cílenými inhibitory klíčových buněčných procesů je poměrně novou možností systémové léčby. Její optimální využití vyžaduje kromě jiného důkladnou analýzu výsledků dosahovaných v běžné klinické praxi. Tyto údaje pro Českou republiku shromažďuje databáze RENIS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky