Nové možnosti v léčbě metastatického karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
MUDr. Stanislav Špelda
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno
Klíčová slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty, docetaxel,cabazitaxel, abirateron acetát, enzalutamid, bisfosfonáty,imunoterapie, denosumab, radium-223

Souhrn

Karcinom prostaty je zpočátku hormonálně senzitivní onemocnění. Po určité době léčitelnosti androgen-deprivační terapií se však dostáváme do fáze kastračně rezistentního onemocnění. V této fázi připadá v úvahu nasazení chemoterapie – v 1. linii docetaxelu, ve 2. linii cabazitaxelu – a dále androgen-deprivační terapie druhé generace, jako jsou abirateron acetát a enzalutamid. Objevují se postupy se zařazením imunoterapie do systémové léčby. Podpůrná terapie využívá k ovlivnění kostní bolesti a k prevenci závažných kostních příhod bisfosfonáty a nově inhibitor RANKL – denosumab. Nově zaváděný radioizotop radium-223 má vedle symptomatického účinku na algický kostní syndrom i schopnost prodloužit přežití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky