Biologická léčba kolorektálního karcinomu z pohledu klinické praxe v České republice – data z registru NOR a CORECT

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor:
Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek
MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom, biologická léčba, bevacizumab, cetuximab, panitumumab, registr CORECT

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je stále jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice. V případě metastatického a primárně inoperabilního CRC je klíčovou léčebnou modalitou chemoterapie, často v kombinaci s cílenou léčbou – v 1. linii terapie metastatického CRC je v současné době v kombinaci s chemoterapií možné použít monoklonální protilátku proti VEGF bevacizumab a monoklonální protilátky proti EGFR cetuximab a panitumumab. Výběr konkrétního biologického léku se přitom odvíjí především od stavu konkrétního pacienta, stanovených cílů léčby a profilu toxicity. Cíle léčby jsou v zásadě dva. Kurativní cíl, tedy konverze primárně neresekabilních metastáz CRC k resekabilitě, přináší nejlepší výsledky z pohledu prodloužení přežití. Dosavadní zkušenosti ukazují, že i při použití chemoterapie s biologickou léčbou dospěje k resekci méně než polovina pečlivě vybraných nemocných. U těchto pacientů, stejně jako u nemocných, u nichž resekce stále není možná, poskytuje kombinace chemoterapie a biologické léčby statisticky i klinicky významné prodloužení života v jeho dobré kvalitě. Data z reálné praxe, shromažďovaná v registru CORECT, potvrzují, že očekávání z klinických studií byla v praxi splněna a léčba je v naší zemi indikována správně. Pro osud nemocných je tedy zásadní, aby cíl jejich léčby byl stanoven v kolektivu zkušeného a zručného onkochirurga, onkologa a dalších odborníků. V praxi naší země to znamená v multidisciplinární komisi komplexních onkologických center.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky