Současné postavení romiplostimu v léčbě chronické refrakterní imunitní trombocytopenie

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Libor Červinek
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: imunitní trombocytopenie, agonisté trombopoetinového receptoru, romiplostim

Souhrn

Výsledky klinických studií s agonisty trombopoetinového receptoru jednoznačně dokumentují přínos léčby ve srovnání s placebem u pacientů s primární imunitní trombocytopenií (ITP). Dlouhodobá sledování pacientů s chronickou formou ITP léčených agonisty trombopoetinového receptoru potvrzují dlouhodobou účinnost a příznivý bezpečnostní profil těchto léků. Léčba agonisty trombopoetinového receptoru je v současnosti indikována u pacientů s chronickou formou ITP po prodělané splenektomii, kteří jsou refrakterní vůči jiným způsobům léčby (například kortikosteroidy, imunoglobuliny). Data z reálné praxe v České republice jsou ve shodě s údaji z observačních studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky