Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: metastazující melanom, receptor CTLA-4, receptor PD-1, mutace BRAF V600E

Souhrn

Metastazující melanom je nádor vysoce rezistentní vůči většině léčebných postupů. Pokroky ve znalostech imunitních reakcí mezi nádorem a hostitelem a pokroky v molekulární biologii umožnily rozvoj nových a účinnějších léčebných metod. Imunoterapie metastazujícího melanomu je zaměřena zejména na receptory CTLA-4 a PD-1, jejichž zablokování zvyšuje aktivitu cytotoxických T-lymfocytů a protinádorovou imunitu. Nejúčinnější inhibitor CTLA-4 ipilimumab byl na základě výsledků studie CA 184-002 schválen FDA i EMA pro léčbu metastazujícího melanomu. Jedná se o první lék, který dokázal statisticky významně prodloužit celkové přežití nemocných. Léčebné odpovědi dosahuje pouze 20–30 %, ale jsou dlouhodobé. Jednou z velmi významných signálních drah u melanomu je kaskáda MAPK/ERK, která je aktivována vznikem mutace BRAF; nejčastějším typem mutace BRAF je přitom V600E. Vemurafenib, selektivní inhibitor kinázy BRAF s touto mutací, je schopen u nemocných s metastazujícím melanomem vyvolat vysoké procento léčebných odpovědí. Ty se dostavují velmi brzy, již v prvních dnech až týdnech po zahájení léčby, a dosahují více než 50 %. V současné době se objevují slibné výsledky klinických studií s novými inhibitory BRAF a MEK, jako jsou dabrafenib či trametinib. Dalšími cíli v léčbě metastazujícího melanomu jsou nalezení prediktivních faktorů léčebné odpovědi na ipilimumab a oddálení nebo zabránění vzniku rezistence vůči inhibitorům BRAF.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky