Patogeneze a léčba anemie u nádorových onemocnění

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN a Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Klíčová slova: anemie, maligní nádory, krevní transfuze, látky stimulující erytropoezu

Souhrn

Anemie provázející nádorová onemocnění je častým nálezem a může korelovat se zhoršenou prognózou. Její patogeneze je multifaktoriální. Nejčastěji vzniká účinkem různých cytokinů produkovaných nádorovými buňkami nebo jako důsledek myelotoxického účinku protinádorové chemoterapie. V léčbě se uplatňují transfuze erytrocytů nebo látky stimulující erytropoezu (ESAs – erythropoiesis- -stimulating agents). Bylo doloženo, že ESAs mohou zlepšovat kvalitu života, ale na druhé straně mohou zvyšovat riziko úmrtí a jejich aplikaci provázejí různé nežádoucí účinky (tromboembolické komplikace, hypertenze). Je proto nutné při jejich indikaci zvážit u každého pacienta potenciální rizika a přínosy této léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky