Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Terapie tyrosinkinázovými inhibitory (TKI) erlotinibem a gefitinibem bývá u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) a aktivačními mutacemi EGFR většinou spojena s dobrou léčebnou odpovědí a prodloužením přežití. Po určité době však u všech nemocných tato léčba selhává, což bývá často způsobeno vznikem mutace T790M.

Afatinib (označovaný též jako BIBW2992) je nový ireverzibilní blokátor rodiny ErbB, který inhibuje receptorové kinázy ErbB1 (EGFR), ErbB2 (HER2) a ErbB4. V klinických studiích byla prokázána jeho účinnost u pacientů s NSCLC a aktivačními mutacemi EGFR, kteří dosud nebyli léčeni TKI. Vzhledem k tomu, že afatinib vykazuje protinádorovou aktivitu nejen vůči buňkám s aktivačními mutacemi (např. L858R či delece v exonu 19), ale i vůči buňkám s mutací T790M, lze předpokládat, že tento lék bude účinný i u pacientů, u nichž selhala léčba erlotinibem a/nebo gefitinibem.

Kromě účinnosti a bezpečnosti terapie je velice důležitá také schopnost léku ovlivnit projevy NSCLC, jako jsou kašel, dušnost, únava, bolest či nechuť k jídlu, které mají značný negativní dopad na kvalitu života nemocných.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky