Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je sarkom typicky postihující žaludek (60 %) či tenké střevo (jejunum a ileum 30 %, duodenum 5 %). Ve Spojených státech je ročně diagnostikován u 3 až 6 tisíc pacientů. Přibližně ve 20–25 % případů žaludečních forem a ve 40–50 % intestinálních forem GIST je nádor maligní. Umožňuje- li to stav nemocného a pokročilost onemocnění, je nejlepší léčebnou strategií radikální resekce tumoru. Tento nádor je však bohužel často zjišťován až ve stadiu metastáz; současně platí, že po resekci dochází u více než 50 % nemocných v průběhu následujících 5 let k relapsu onemocnění.

Z farmakoterapeutického hlediska znamenalo významný pokrok zavedení tyrosinkinázového inhibitoru imatinibu, neboť jeho využití je provázeno výrazným prodloužením přežití bez progrese onemocnění (PFS). V současnosti je v České republice imatinib mj. indikován k léčbě dospělých pacientů s Kit (CD117) pozitivními inoperabilními a/nebo metastatickými maligními formami GIST či k adjuvantní léčbě dospělých nemocných s významným rizikem recidivy po resekci Kit (CD117) pozitivního GIST. Dosud však bohužel nemáme k dispozici jasné doporučení pro optimální délku adjuvantní léčby imatinibem po resekci tumoru.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky