Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kostní metastázy postihují 70–80 % pacientů s karcinomem prsu či prostaty a 30–40 % nemocných s karcinomem plic nebo jinými solidními nádory. Mohou vést ke vzniku patologických fraktur, kompresivních zlomenin obratlů, kompresi míchy a nutnosti radiační nebo chirurgické léčby. Tyto stavy, označované jako kostní příhody (SRE), jsou spojeny s bolestí a zhoršením kvality života, často vedou k hospitalizaci a ke zvýšení finančních nákladů.

V prevenci SRE u pacientů s kostními metastázami jsou využívány zejména bisfosfonáty, za nejúčinnější z nich je přitom považována kyselina zoledronová (ZOL). Aplikace ZOL však může být provázena vznikem reakcí akutní fáze nebo osteonekrózy čelisti, její použití je limitované u nemocných s renální insuficiencí. Poměrně novým antiresorpčním lékem je denosumab, plně humánní monoklonální protilátka proti RANKL (ligand receptoru aktivujícího nukleární faktor κB).

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky