Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prostaty je androgen-dependentní onemocnění. V jeho léčbě jsou proto využívány látky, které snižují koncentraci testosteronu nebo brání vazbě androgenů na androgenní receptory (AR). V průběhu onemocnění však PC pozbývá hormonální závislosti a dochází k progresi do stadia PC rezistentního vůči kastraci (CRPC) (zde se uplatňuje mimo jiné nadměrná exprese androgenních receptorů), což je spojeno se špatnou prognózou.

Enzalutamid (dříve označovaný jako MDV3100) je zcela nový lék, který působí jako inhibitor signalizace AR – na rozdíl od ostatních v současnosti dostupných antiandrogenů brání translokaci AR do buněčného jádra, jejich vazbě na DNA a náboru dalších aktivátorů transkripce; vyznačuje se také vyšší afinitou k AR. V preklinických studiích byla dále prokázána jeho schopnost navodit zmenšení nádoru.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky