Úloha neoadjuvantní a adjuvantní léčby u pacientů s karcinomem prostaty podstupujících radikální prostatektomii

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prostaty (PC) představuje heterogenní skupinu onemocnění se značně různorodým klinickým chováním a prognózou. I v současné době, kdy se provádí testování prostatického specifického antigenu (PSA) a je možný časný záchyt PC, bývá onemocnění u 20–35 % nově diagnostikovaných pacientů klasifikováno jako vysoce rizikové (předoperační hodnoty PSA > 20 ng/ml; Gleasonovo skóre > 8, klinické stadium > T2c). U většiny nemocných s PC a vysokým rizikem je metodou volby radikální prostatektomie (RAPE), přičemž je vhodné zvážit také neoadjuvantní či adjuvantní léčbu. Cílem neoadjuvantní terapie je zmenšení nádoru, které umožní provést co nejradikálnější výkon (tj. bez pozitivních resekčních okrajů). Smyslem adjuvantní terapie pak je eliminace vzdálených mikrometastáz, jež sníží i riziko vzniku rekurence či vývoje metastáz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky