Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Crizotinib je perorálně podávaný lék se zcela novým mechanismem účinku, spočívajícím v inhibici molekuly EML4-ALK (kromě ní inhibuje rovněž molekuly ROS1 a MET). Molekula EML4-ALK je chimerický protein, který je produktem fúzního genu EML4-ALK. Vyznačuje se nekontrolovanou kinázovou aktivitou, jejímž prostřednictvím dochází k aktivaci proliferace a přežívání buněk. Crizotinib je díky své malé molekule schopen pronikat intracelulárně, selektivně se vázat na molekulu EML4-ALK a blokovat její kinázovou aktivitu.

Crizotinib je indikován k terapii pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), přičemž nezbytným předpokladem pro jeho podání je průkaz přítomnosti mutace EML4-ALK (tato mutace se vyskytuje u přibližně 5 % nemocných s NSCLC).

Účinnost a bezpečnost crizotinibu v terapii pacientů s pokročilým či metastatickým ALK-pozitivním NSCLC byla prokázána ve studiích PROFILE 1001 a 1005; v současné době je crizotinib hodnocen v dalších studiích.

Komentář ke studii

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky