Bosutinib v léčbě chronické myeloidní leukemie

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Bosutinib (SKI-606) je perorálně dostupný duální inhibitor kináz Src/Abl se slibným terapeutickým potenciálem v 1., 2. či 3. linii léčby nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML), podávaný 1x denně. Bosutinib je účinný v případě nemutovaného typu genu BCR/ABL i v přítomnosti mutací genu BCR/ABL, které jsou spojeny s rezistencí vůči imatinibu s výjimkou V299L a T315I. Současně se vyznačuje nízkou hematotoxicitou, což je vysvětlováno minimálním ovlivněním drah destičkového růstového faktoru (PDGF) a receptoru c-KIT. Záhy po zahájení léčby se objevuje průjem, jenž v průběhu několika následných týdnů odeznívá. Bosutinib byl nedávno schválen americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) pro léčbu chronické, akcelerované či blastické fáze CML s pozitivitou Philadelphského chromosomu u dospělých, kteří jsou rezistentní vůči dosavadní léčbě nebo ji špatně snášejí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky